google-site-verification=5hWSVQ193mCqPdre_SIGMP_ZjIHTvMflXnJnBO_Q35o جزوه آموزشی ابزار دقیق پیشرفته
مجموعه فایل های آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار کتیا (CATIA) و مجموعه کتب, جزوات, پروژه و مقالات تخصصی مهندسی مکانیک (ساخت و تولید, جامدات, سیالات)

جزوه آموزشی ابزار دقیق پیشرفته
نویسنده : www.BartarFile.ir تاریخ : دو شنبه 3 آبان 1395

جزوه آموزشی ابزار دقیق پیشرفته، مشتمل بر 4 بخش، با فرمت powerpoint و pdf، به زبان فارسی، همراه با تصاویر، جداول، روابط مهم و فرمول های کاربردی، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

بخش اول: مجتمع آموزشی پتروشیمی تبریز

فصل 1: سیستم های ابزار دقیق

 • بلوك دیاگرام یک سیستم کنترلی حلقه بسته
 • بلوك دیاگرام یک سیستم کنترل فرآیند
 • مروری بر سیر تكاملی كنترل پروسس
 • سنسورها و ترانسدیوسرها
 • مکانیزم عملکرد سیستم (Flopper Nozzle)
 • بررسی چگونگی عملکرد رله نیوماتیکی (Pneumatic Relay)
 • بررسی مکانیزم عملکرد یک مبدل I/P
 • اجزای تشکیل دهنده یک I/P ساخت شرکت Foxboro
 • بررسی ساختمان یک Proximity Limit Switch
 • Cascade Control Loops
 • Split Range Control Loops
 • Compensated Control Loops
 • Load Cells Sensors

فصل 2: سیستم های کنترل و اندازه گیری فشار

 • تعریف کمیت فشار
 • واحدهای اندازه گیری فشار
 • فشار نسبی و مطلق
 • فشار استاتیک و دینامیک
 • فشار ناشی از ارتفاع ستون مایع
 • جدول مربوط به واحدهای اندازه گیری فشار
 • بلوك دیاگرام مربوط به یک سیستم کنترل فشار
 • یک لوپ کنترل فشار از دیدگاه رسم در یک نقشه P&ID
 • روش های اندازه گیری کمیت فشار
 • ساختمان داخلی یک Pressure Gauge
 • بررسی انواع خطاهای مربوط به یک Pressure Gauge
 • چگونگی عملکرد یک سوئیچ فشار و مفهوم Set & Reset
 • بررسی مدل یک ترانسمیتر نیوماتیکی فشار
 • ساختمان داخلی و شرح کار ترانسمیتر نیوماتیکی اختلاف فشار
 • بررسی چگونگی عملکرد یک ترانسمیتر اختلاف فشار با سنسور Bellows
 • برشی از یک سنسور DP- Cell
 • بررسی نحوه ارتباط دهی یک ترانسمیتر و Communicator
 • رگلاتورهای فشار
 • PCV ها چگونه عمل می کنند؟
 • بررسی ساختمان داخلی یک Safety Valve
 • بررسی عملکرد یک کنترلر ON/OFF

فصل 3: سیستم های سنجش و نشان دهنده دما

 • تعریف کمیت دما (Temperature)
 • واحدهای اندازه گیری دما
 • روش های اندازه گیری درجه حرارت
 • اندازه گیری درجه حرارت به صورت غیر الکترونیک
 • اندازه گیری دما با استفاده از انبساط حجمی گازها و مایعات (سیستم FTS)
 • اندازه گیری دما با استفاده از انبساط طولی فلزات (Bimetal)
 • اندازه گیری دما با استفاده از نشانگرهای رنگی حرارت
 • اندازه گیری درجه حرارت به صورت الکترونیکی
 • ترموکوپل (Thermocouple)
 • انواع ترموکوپل
 • نمودار مربوط به EMP تولیدی توسط انواع مختلف Thermocouple
 • مدارات ترموکوپلی
 • خواص ترموکوپل ها
 • انواع نویزهای موجود در کابل های ترموکوپل
 • RTD - (Resistance Temperature Detector)
 • مقاومت های PTC و NTC
 • مفهوم ضریب حرارتی
 • نحوI انتقال دما توسط سنسور RTD
 • جبران سازی مقاومت سیم های رابط توسط اتصال چهار سیمه
 • بررسی مزایا و معایب RTD و ترموکوپل و مقایسه آنها با یکدیگر
 • Temperature sensing IC
 • بررسی یک لوپ کنترل دما و معرفی اجزای تشکیل دهنده آن
 • بررسی مدل یک ترانسمیتر نیوماتیکی دما
 • بررسی ساختمان ترانسمیترهای نیوماتیکی دما

فصل 4: سیستم های سنجش و نشان دهنده دبی

 • فلوی جرمی (Mass Flow)
 • فلوی حجمی (Volume Flow)
 • Energy of a fluid in motion
 • Turbulent and Laminar flow
 • روش های اندازه گیری Flow  به صورت Square Root
 • روش های اندازه گیری Flow  به صورت Linear
 • اندازه گیری Flow توسط Orifice
 • تئوری برنولی

بخش دوم: تجهیزات اصلی اندازه گیری و کنترل فرآیندهای صنعتی (دانشگاه فردوسی مشهد)

 • تجهیزات اصلی اندازه گیری و كنترل فرآیندهای صنعتی
 • معرفی سیستم های كنترل و ابزار دقیق
 • حس كننده ها و یا مبدل ها
 • اجزاء اندازه گیری و آماده سازی سیگنال
 • وسایل كنترل كننده و عملگرها
 • نشانگر و ثبات، وسایل نشان دهنده و كامپیوتر
 • اجزاء سیستم های كنترل و ابزار دقیق
 • (Sensors and Actuators) سنسورها و عملگرها
 • عملگر ها
 • ترانسدیوسرها
 • مشخصه های ترانسدیوسر
 • مشخصه های استاتیكی
 • تكرار پذیری (Repeatability)
 • Hysteresis هیسترزیس
 • خاصیت خطی بودن (Linearity)
 • مشخصات دینامیكی
 • پاسخ زمانی یك ترانسدیوسر دارای ثابت زمانی و زمان مرده
 • پاسخ فركانسی
 • ترانسدیوسرهای موقعیت
 • The linear inductosyn
 • The nozzle flapper displacement transducer
 • Laser interferometer
 •  Fotonic sensor
 • ترانسدیوسر تغییر مكان بروش القائی
 •  ترانسدیوسر تغییر مكان بروش ظرفیت متغیر (خازنی)
 •  استرین گیج
 •  پتانسیو متر ها
 •  ترانسفورماتور دیفرانسیلی متغیر خطی و دورانی
 •  LVDT
 •   RVDT
 • اینكودرهای نوری
 • اینكودر دیجیتالی خطی
 • سینكرو و ریزالور
 • ترانسدیوسرهای نیرو
 • كشش
 • مدار پل وتستون
 • Load cells  سلول های بار
 • ترانسدیوسرهای حرکت Motion transducers
 • ترانسدیوسرهای سرعت
 • تراسندیوسرهای مایعات Fluid Transducers
 • ترانسدیوسرهای فشار
 • ترانسدیوسرهای جریان Flow transducers
 • ترانسدیوسرهای سطح مایعات

بخش سوم: جزوه درس ابزار دقیق

فصل 1: مشخصات عمومی تجهیزات اندازه گیری

 • مقدمه
 • معرفی سیستم های کنترل و ابزار دقیق
 • کلیاتی در خصوص دستگاه های اندازه گیری

فصل 2: کاربرد سنسورها در اتوماسیون

 • مفهوم سنسور
 • انواع سنسور بر حسب کمیت مورد اندازه گیری

فصل 3: شیرهای کنترلی

 • مقدمه
 • ساختمان شیر کنترل
 • پوزیشنر

فصل 4: اصول طراحی کیفی سیستم های کنترلی

 • مقدمه
 • علائم استاندارد
 • حروف شناسایی دستگاه ها و ادوات
 • نقشه ها و مدارك فنی
 • اختصارات و علائم کاربردی

بخش چهارم: جزوه درس ابزار دقیق

 • مقدمه
 • ترانسدیوسر چیست
 • تفاوت سنسور و ترانسدیوسر
 • ترانسمیتر چیست
 • اندازه گیری دما و روش های آن
 • ترموکوپل تیپ K
 • ترموکوپل تیپ J
 • ترموکوپل تیپ E
 • ترموکوپل تیپ T
 • ترموکوپل تیپ N
 • ترموکوپل تیپ B
 • نکات مهم در انتخاب ترموکوپل
 • ترمومتر دیجیتال
 • ترمومتر اینفراد یا غیر تماسی
 • ترمومتر بیمتال
 • ترموزیستنس
 • کالیبراتور دما
 • دماسنج گازی
 • کنترلر دما
 • اندازه گیری رطوبت و روش های آن
 • رطوبت سنج پرتابل یا قابل حمل
 • رطوبت سنج ثابت
 • ترانسمیتر رطوبت
 • کنترلر رطوبت
 • اندازه گیری فشار و روش های آن
 • ترانسمیتر اختلاف فشار
 • فشار سنج دیجیتال
 • فشار سنج آنالوگ
 • ترانسمیتر فشار
 • کنترلر فشار
 • اندازه گیری سطح و روش های آن
 • سطح سنج التراسونیک
 • سطح سنج شناوری
 • سطح سنج پره ای
 • سطح سنج خازنی
 • سطح سنج اختلاف فشاری
 • اندازه گیری وزن و روش های آن
 • ترانسمیتر لودسل
 • کرنش سنج ها
 • لود سل
 • گشتاور سنج

جهت دانلود جزوه آموزشی ابزار دقیق پیشرفته، بر لینک زیر کلیک نمایید:

جزوه آموزشی ابزار دقیق پیشرفتهنظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه::: موضوعات مرتبط: کلیه گرایش ها، ابزار شناسی، ،


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.