google-site-verification=5hWSVQ193mCqPdre_SIGMP_ZjIHTvMflXnJnBO_Q35o پروژه شکل دهی ورق های فلزی به روش هیدروفرمینگ
مجموعه فایل های آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار کتیا (CATIA) و مجموعه کتب, جزوات, پروژه و مقالات تخصصی مهندسی مکانیک (ساخت و تولید, جامدات, سیالات)


صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

پروژه شکل دهی ورق های فلزی به روش هیدروفرمینگ
نویسنده : www.BartarFile.ir تاریخ : چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395

 

هدف از این پروژه تاثیرات فشار سیال در جهت قابلیت شكل پذیری و كاهش گسیختگی ها می باشد.

 1. افزایش عمق كشش قبل ار شكست ورق
 2. زدودن گسیختگی های چین خورده
 3. محاسبه یك فشار بهینه سیال جهت ضربه پانچ برای فرم دهی

شكل دادن ورق فلز فرآیندی است كه امروزه كاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارد یكی از روش های شكل دهی ورق، روش هیدروفرمینگ یا روش شكل دهی به كمك فشار سیال است. در فرایند هیدروفرمینگ مسیرهای فشار متفاوتی می توان انتخاب كرد به صورتی كه یك مسیر فشار بالا باعث شكست دیواره قطعه كار و یك مسیر فشار پایین باعث كمانش یا چروكیدگی انحنای فلانج می شود. چالشی كه در طول پروسه ما با آن روبرو هستیم به سه دسته تقسیم می شود.

 • مواد انتخابی
 • شكل هندسی
 • فشار سیال

یكی از موانع اصلی مربوط به بالانس بین فشار سیال و قابلیت كشش یا تورق مواد انتخاب شده در پروسه می باشد. (فشار سیال باید به قدر كافی جهت كشش و خم نمودن قطعه كار توسط سمبه بالا باشد) با وجود این مواد نیازمند این هستند تا به قدر كافی نرم باشند تا بدون پارگی شكل بگیرند.

دومین چالش مربوط به شكل هندسی ویژه قطعات و ارتباط با ابزار فرم دهی می باشد. تاثیرات هندسی و كشش عمیق فلز به داخل حفره قالب سبب می شود بخشی از ورق در طول پروسه فرم دهی حمایت نشود. تشكیل فشارهای حلقوی متراكم در شكل گیری های اشتباه فلز ورق سبب چین خوردگی دنباله دار و حتی پارگی می گردد. این روش گسیختگی ها به خصوص در صنایع هوایی و خودرو بحرانی تر نمود می یابد.

چالش سوم ارتباط بین فشار سیال و ضربه سنبه در طول پروسه است، فشار بالا سبب می شود مواد به فرم شعاع انحناء سنبه خم شوند یعنی خیلی سریع تر از قابلیت شكل پذیری، كه این منجر به گسیختگی نابه هنگام ورق می گردد و اگر فشار سیال پایین باشد چین خوردگی خواهیم داشت. بنابراین نیازمند یك محدوده فشار سیال در حد بالا و پایین خواهیم بود. جهت تعیین مقدار بهینه فشار سیال و نهایتا ضربه سنبه پیدا كردن محدوده گسیختگی و چین خوردگی نهایی هستیم. روش تحلیل در این پروژه بدین صورت است كه با استفاده از معادلات ناپایداری شكست و چروك شدن حد ماكزیمم و مینیمم فشار سیال محاسبه می گردد، سپس با استفاده از برنامه های كامپیوتری اثر پارامترهای مختلف روی پروسه هیدروفرمینگ و نیز روش یافتن ماكزیمم نسبت كشش بررسی می شود و نهایتا مقایسه ای بین كشش عمیق به روش هیدروفرمینگ و روش متداول صورت می گیرد. تدوین این پروژه براساس نیازی بود كه در صنایع هواپیماسازی ایران احساس می شد به این صورت كه بر مبنای آن اپراتور بتواند بر اساس مشخصات هندسی و جنس ورق محدوده كاری فشار مجاز فرایند هیدروفرمینگ در كشش عمیق را تشخیص دهد.

پروژه مورد نظر مشتمل بر هشت (8) فصل، 109 صفحه، تایپ شده، به همراه تعدادی تصاویر، دیاگرام، روابط ریاضی و فرمول ها، با فرمت word جهت دانلود قرار داده شده تا به راحتی کاربر بتواند آن را به میل خود در صورت نیاز ویرایش نماید و فصل بندی پروژه به ترتیب زیر می باشد:

 • فصل اول: اهداف پروژه، اهمیت موضوع پروژه، سابقه كارهای انجام شده و شرح سرفصل ها پرداخته شده است.
 • فصل دوم: كشش عمیق به روش متداول بررسی شده است.
 • فصل سوم: موقعیت های ناپایداری شكست، چروك شدن در روش كشش عمیق متداول بررسی شده است.
 • فصل چهارم: پروسه هیدروفرمینگ به طور كامل شرح داده شده است.
 • فصل پنجم: حالت های ناپایداری شكست و چروك شدن و محدوده مجاز فشار سیال تحلیل می شود.
 • فصل ششم: با استفاده از معادلات فصل پنجم و برنامه های كامپیوتری نوشته شده، تاثیر پارامترهای مختلف روی پروسه هیدروفرمینگ بررسی می شود و مقایسه ای بین كشش عمیق به روش هیدروفرمینگ و روش متداول صورت می گیرد.
 • فصل هفتم: به بررسی فرآیند Tube Hydrotorming پرداخته می شود.
 • فصل هشتم: ضمایم قرار گرفته است.

جهت دانلود پروژه شکل دهی ورق های فلزی به روش هیدروفرمینگ برلینک زیر کلیک نمایید:

شکل دهی ورق های فلزی به روش هیدروفرمینگ:: موضوعات مرتبط: قالب های هیدروفرمینگ، ،

مقاله با عنوان: تحلیل پارامترهای فرآیند تیوب هیدروفرمینگ با روش اجزاء محدود برای چند سطح مقطع مختلف
نویسنده : www.BartarFile.ir تاریخ : چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395

 

فرآیند تیوب هیدروفرمینگ به عنوان یکی از روش های شکل دهی فلزات مورد توجه بسیاری از صنایع قرار گرفته است. در این فرایند، لوله در داخل قالب قرار گرفته و تحت فشار داخلی، انبساط پیدا می کند تا به شکل قطعه نهایی درآید. در این مطالعه، مدلسازی اجزاء محدود سطح مقطع های مربعی، پنج ضلعی و مثلث شکل، بصورت دو بعدی و کرنش صفحه ای با نرم افزار Abaqus/Explicit و Abaqus/Standard انجام شده و ارتباط پارامترهایی چون ضخامت تیوب، شعاع انحناء گوشه، ضریب کرنش سختی ماده، ضریب اصطکاک و هندسه قالب با توزیع ضخامت محصول، فشار کالیبراسیون و نیروی پرس مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی و تحلیل پارامترهای مذکور با استفاده از نمودارهای ارائه شده به مهندس طراح کمک خواهد کرد تا در تعیین این پارامترها با توجه به اثر آنها بر کیفیت محصول و ظرفیت تجهیرات تصمیم مناسب اتخاذ نماید. برای این منظور، نمودارهای کاربردی جهت تعیین ظرفیت پرس و تشدید کننده فشار با توجه به شعاع گوشه قالب ارائه شده است. به علت وجود گوشه های تیز در قالب مثلث شکل، روش حل ضمنی در تحلیل اجزاء محدود قادر به برقراری همگرایی نبوده و برای رفع این مشکل از روش حل صریح استفاده گردید...

مقاله تحلیل پارامترهای فرایند تیوب هیدروفرمینگ با روش اجزاء محدود برای چند سطح مقطع مختلف مشتمل بر 11 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام، با فرمت pdf، گردآوری شده است.

جهت دانلود  مقاله تحلیل پارامترهای فرایند تیوب هیدروفرمینگ با روش اجزاء محدود برای چند سطح مقطع مختلف برلینک زیر کلیک نمایید:

مقاله با عنوان: تحلیل پارامترهای فرآیند تیوب هیدروفرمینگ با روش اجزاء محدود برای چند سطح مقطع مختلف:: موضوعات مرتبط: قالب های هیدروفرمینگ، ،

پروژه شکل دهی ورق های فلزی به روش هیدروفرمینگ
نویسنده : www.BartarFile.ir تاریخ : چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395

 

هدف از این پروژه تاثیرات فشار سیال در جهت قابلیت شكل پذیری و كاهش گسیختگی ها می باشد.

 1. افزایش عمق كشش قبل ار شكست ورق
 2. زدودن گسیختگی های چین خورده
 3. محاسبه یك فشار بهینه سیال جهت ضربه پانچ برای فرم دهی

شكل دادن ورق فلز فرآیندی است كه امروزه كاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارد یكی از روش های شكل دهی ورق، روش هیدروفرمینگ یا روش شكل دهی به كمك فشار سیال است. در فرایند هیدروفرمینگ مسیرهای فشار متفاوتی می توان انتخاب كرد به صورتی كه یك مسیر فشار بالا باعث شكست دیواره قطعه كار و یك مسیر فشار پایین باعث كمانش یا چروكیدگی انحنای فلانج می شود. چالشی كه در طول پروسه ما با آن روبرو هستیم به سه دسته تقسیم می شود.

 • مواد انتخابی
 • شكل هندسی
 • فشار سیال

یكی از موانع اصلی مربوط به بالانس بین فشار سیال و قابلیت كشش یا تورق مواد انتخاب شده در پروسه می باشد. (فشار سیال باید به قدر كافی جهت كشش و خم نمودن قطعه كار توسط سمبه بالا باشد) با وجود این مواد نیازمند این هستند تا به قدر كافی نرم باشند تا بدون پارگی شكل بگیرند.

دومین چالش مربوط به شكل هندسی ویژه قطعات و ارتباط با ابزار فرم دهی می باشد. تاثیرات هندسی و كشش عمیق فلز به داخل حفره قالب سبب می شود بخشی از ورق در طول پروسه فرم دهی حمایت نشود. تشكیل فشارهای حلقوی متراكم در شكل گیری های اشتباه فلز ورق سبب چین خوردگی دنباله دار و حتی پارگی می گردد. این روش گسیختگی ها به خصوص در صنایع هوایی و خودرو بحرانی تر نمود می یابد.

چالش سوم ارتباط بین فشار سیال و ضربه سنبه در طول پروسه است، فشار بالا سبب می شود مواد به فرم شعاع انحناء سنبه خم شوند یعنی خیلی سریع تر از قابلیت شكل پذیری، كه این منجر به گسیختگی نابه هنگام ورق می گردد و اگر فشار سیال پایین باشد چین خوردگی خواهیم داشت. بنابراین نیازمند یك محدوده فشار سیال در حد بالا و پایین خواهیم بود. جهت تعیین مقدار بهینه فشار سیال و نهایتا ضربه سنبه پیدا كردن محدوده گسیختگی و چین خوردگی نهایی هستیم. روش تحلیل در این پروژه بدین صورت است كه با استفاده از معادلات ناپایداری شكست و چروك شدن حد ماكزیمم و مینیمم فشار سیال محاسبه می گردد، سپس با استفاده از برنامه های كامپیوتری اثر پارامترهای مختلف روی پروسه هیدروفرمینگ و نیز روش یافتن ماكزیمم نسبت كشش بررسی می شود و نهایتا مقایسه ای بین كشش عمیق به روش هیدروفرمینگ و روش متداول صورت می گیرد. تدوین این پروژه براساس نیازی بود كه در صنایع هواپیماسازی ایران احساس می شد به این صورت كه بر مبنای آن اپراتور بتواند بر اساس مشخصات هندسی و جنس ورق محدوده كاری فشار مجاز فرایند هیدروفرمینگ در كشش عمیق را تشخیص دهد.

پروژه مورد نظر مشتمل بر هشت (8) فصل، 109 صفحه، تایپ شده، به همراه تعدادی تصاویر، دیاگرام، روابط ریاضی و فرمول ها، با فرمت word جهت دانلود قرار داده شده تا به راحتی کاربر بتواند آن را به میل خود در صورت نیاز ویرایش نماید و فصل بندی پروژه به ترتیب زیر می باشد:

 • فصل اول: اهداف پروژه، اهمیت موضوع پروژه، سابقه كارهای انجام شده و شرح سرفصل ها پرداخته شده است.
 • فصل دوم: كشش عمیق به روش متداول بررسی شده است.
 • فصل سوم: موقعیت های ناپایداری شكست، چروك شدن در روش كشش عمیق متداول بررسی شده است.
 • فصل چهارم: پروسه هیدروفرمینگ به طور كامل شرح داده شده است.
 • فصل پنجم: حالت های ناپایداری شكست و چروك شدن و محدوده مجاز فشار سیال تحلیل می شود.
 • فصل ششم: با استفاده از معادلات فصل پنجم و برنامه های كامپیوتری نوشته شده، تاثیر پارامترهای مختلف روی پروسه هیدروفرمینگ بررسی می شود و مقایسه ای بین كشش عمیق به روش هیدروفرمینگ و روش متداول صورت می گیرد.
 • فصل هفتم: به بررسی فرآیند Tube Hydrotorming پرداخته می شود.
 • فصل هشتم: ضمایم قرار گرفته است.

جهت دانلود پروژه شکل دهی ورق های فلزی به روش هیدروفرمینگ برلینک زیر کلیک نمایید:

شکل دهی ورق های فلزی به روش هیدروفرمینگ:: موضوعات مرتبط: قالب های هیدروفرمینگ، ،

پروژه با عنوان: فرآیند فورجینگ (Forging Process)
نویسنده : www.BartarFile.ir تاریخ : دو شنبه 6 ارديبهشت 1395

 

فورجینگ یا آهنگری صنعتی یكی از فرآیندهای شكل دادن فلزات است كه در آن یك قطعه توپر گداخته از فلز را با نواختن ضربات سریع یك سنبه به فرم مورد نظر، تغییر شكل می دهند. این عملیات معمولا در یك قالب دو تكه شامل یك سنبه (متحرك) و یك ماتریس كه قبلا به فرم مورد نظر براده برداری شده است انجام می شود. معمولا با جا به جا كردن قطعه كار بین مراحل مختلف و نواختن ضربات محكم سنبه قطعه كار به تدریج به شكل نهایی در می آید. فرآیند فورج از روش های تولید مطلوب و با صرفه صنعت امروز می باشد، چرا که در کنار هزینه کم تولید در میزان زمان تولید نیز به شدت صرفه جویی می شود و با کمترین ضایعات مواد می توان به دقت بالایی از اندازه مورد نظر رسید و از این حیث مزیت های محسوسی نسبت به سایر فرآیندها نظیر ریخته گری و ماشین کاری دارد.

فرآیندهای شکل دادن برای بهره گیری از خاصیت بسیار جالب قابلیت سیلان مومسان برخی مواد در حالت جامد (معمولا فلزات) بدون از دست دادن خواص دیگر طراحی شده اند. باتوجه به اینکه تمام عملیات فرآوری در حالت جامد صورت می گیرد نیاز به کار کردن با مذاب و درگیر بودن با فرآیندهای پیچیده انجماد نیست. در این روش صرفا با جریان دادن مواد به شکل دلخواه بدون اتلاف ماده و یا مقدار ناچیز می توان قطعه مورد نظر را تهیه کرد. متاسفانه غالبا نیروی زیادی برای این عمل لازم است. ماشین ها و ابراز های مورد نیاز بسیار گران هستند و فقط مقادیر انبوه می تواند توجیه کننده این هزینه ها باشد. تغییر شکل ممکن است سیلان حجمی در سه بعد، برشی ساده، خمشی ساده یا مرکب باشند. در نتیجه تنش های ایجاد شده در اثر تغییر شکل، کششی فشاری برشی یا ترکیبی از آنها به وجود می آید. از آن گذشته سرعت دما، تلرانس، پرداخت سطح و میزان تغییر شکل در آنها طیف وسیعی دارد. در بین تمامی فرآیند های تولید فناوری آهنگری دارای جایگاه ویزه ای می باشد زیرا کمک می کند تا قطعات با خواص مکانیکی عالی با کمترین اتلاف ماده تولید شود...

پروژه فرآیند فورجینگ (Forging Process)، مشتمل بر 6 بخش، 225 اسلاید، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، با فرمت powerpoint به ترتیب زیر گردآوری شده است:

بخش 1: طراحی قالب های آهنگری (قالب های فورج)

بخش 2: فورج قطعات مسی و آلیاژهای آن

بخش 3: فرآیند رول فورجینگ (Roll Forging)

بخش 4: معرفی نرم افزار سوپر فورج (Super Forge)

بخش 5: قالب های فورج و تجزیه و تحلیل به کمک نرم افزار Super Forge

بخش 6: عیب یابی و بهینه سازی پروسه توپی چرخ پژو 405 تولید شده با فرآیند فورجینگ

* توجه: لازم به ذکر است که علاوه بر فایل پروژه بالا، 20 مقاله با عناوین زیر در رابطه با فرآیند فورجینگ و آهنگری صنعتی (215 صفحه، به زبان فارسی) نیز جهت دانلود قرار داده شده است:

مقاله 1: طراحی پیش فرم بهینه آهنگری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقاله 2: پیش بینی تغییرات ریز ساختاری در فرآیند فورج داغ

مقاله 3: افزایش عمر سایشی قالب های آهنگری با پوشش کاربیدی

مقاله 4: سیستم جامع طراحی و شبیه سازی آهنگری شاتون به کمک کامپیوتر

مقاله 5: طراحی و تحلیل قالب پیش فرم آهنگری، با استفاده از روش اجزاء محدود

مقاله 6: تخمین توزیع فشار و نیروی آهنگری در فرآیند آهنگری شعاعی لوله

مقاله 7: مدلسازی فرآیند آهنگری غیر ایزوترمال آلیاژ Ti-6Al-4V به روش حجم محدود

مقاله 8: بررسی قابلیت فورج پذیری فولاد تف جوشی شده

مقاله 9: بررسی حساسیت به شیار و رفتار انتقال نرمی به تردی فولاد NiCrMoV فورج شده مورد استفاده در روتور توربین گازی

مقاله 10: طراحی پارامتریک آچار دوسر تخت و فرآیند آهنگری آن

مقاله 11: بررسی خطای عدم تطابق در آهنگری قالب بسته

مقاله 12: طراحی فرآیند و قالب های فورج دقیق چرخدنده دیفرانسیل پژو و ساخت آن با استفاده از تکنولوژی CAD/CAM

مقاله 13: آئین نامه و مقررات حفاظت در ریخته گری، جوشکاری، آهنگری و فورجینگ

مقاله 14: کاربرد روش اجزاء محدود سه بعدی جهت طراحی قالب در فرآیند فورجینگ شعاعی

مقاله 15: تعدادی از مطالعات عددی و تجربی بر روی فورج کاری دندانه لوله های جداره ضخیم

مقاله 16: تحقیق و بررسی اجزاء محدود بر پوشش در فرجینگ گرم

مقاله 17: شبیه سازی به عقب فرآیند فورجینگ و مقایسه توسط نتایج تجربی

مقاله 18: تاثیر زبری سطح بر میزان اصطکاک در فرآیند فرجینگ سرد

مقاله 19: فرجینگ و نزدیک شدن به شکل خالص با استفاده از روش اجزاء محدود (FEM)

مقاله 20: آشنایی با فرآیند فرجینگ بدون درز (رینگ رولینگ)

جهت دانلود پروژه فرآیند فورجینگ (Forging Process)، برلینک زیر کلیک نمایید:

پروژه با عنوان: فرآیند فورجینگ (Forging Process):: موضوعات مرتبط: Machining، All Environment، قالب های هیدروفرمینگ، ،

تحقیق با عنوان: تولید اتصالات سه راهی صنایع نفت و گاز به روش هیدروفرمینگ Hydroforming
نویسنده : www.BartarFile.ir تاریخ : شنبه 4 ارديبهشت 1395

 

فرآیند هیدروفرمینگ برای کشیدن عمیق قطعات دارای اجزاء تیز مناسب می باشد. در این فرآیند از یک دیافراگم پلاستیکی خم شویی استفاده می شود که بوسیله فشار روغن تقویت می شود. سر پوش گنبدی شکل پایین آورده می شود تا دیافراگم بتواند قطعه خام را بپوشاند و سپس فشار اولیه روغن اعمال می شود. شکل دهی فلزات بواسطه مایع یا هیدروفرمینگ (hydroforming)، بطور کلی به هیدروفرمینگ ورق و لوله تقسیم بندی می شود. هدف اصلی از ارائه مطلب حاضر توضیح فرآیند تولید اتصالات سه راهی تجهیزات نفت و گاز به روش هیدروفرمینگ است که این قطعات به خاطر کار سردی که روی آنها انجام می شود از استحکام ویژه ای برخوردار هستند. تکنولوژی تولید این گونه اتصالات در کشور ما نیز موجود است، که بزرگترین شرکت های تولید کننده این قطعات، شرکت های توس پیوند در مشهد، فولاد آسا در زنجان و استیل آسا در قزوین می باشند. همچنین تولیدات کارگاهی این اتصالات، که بیشتر اتصلات گاز با قطر کمتر از 3 اینچ هستند در شهرهای قزوین، تهران و مشهد انجام می شود...

تحقیق تولید اتصالات سه راهی صنایع نفت و گاز به روش هیدروفرمینگ Hydroforming، در 36 اسلاید، با فرمت powerpoint، به زبان فارسی، همراه با تصاویر، به تشریح فرآیند هیدروفرمینگ و تولید سه راهی اتصالات نفت و گاز می پردازد و به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 •  مقدمه
 • فرآیند هیدروفرمینگ برای ورق های فلزی
 • هیدروفرمینگ ورق
 • هیدروفرمینگ بوسیله قالب
 • فرآیند SHF-D
 • هیدروفرمینگ ورق های تک جداره
 • هیدروفرمینگ ورق های دو جداره
 • هیدروفرمینگ لوله
 • فرم دادن لوله ها با مایع
 • چگونگی دست یابی به ضخامت یکسان در قطعات
 • تولید سه راهی اتصالات نفت و گاز
 • پرس های هیدروفرمینگ
 • ویژگی های پرس هیدروفرمینگ لوله
 • کنترل قطعات با روش MT Test
 • شبیه سازی کامپیوتری
 • مراحل شکل دهی لوله با روش هیدروفرمینگ
 • هزینه کل هیدروفرمینگ مواد مختلف

جهت دانلود تحقیق تولید اتصالات سه راهی صنایع نفت و گاز به روش هیدروفرمینگ Hydroforming برلینک زیر کلیک نمایید:

تحقیق با عنوان: تولید اتصالات سه راهی صنایع نفت و گاز به روش هیدروفرمینگ Hydroforming:: موضوعات مرتبط: قالب های هیدروفرمینگ، ،

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.