google-site-verification=5hWSVQ193mCqPdre_SIGMP_ZjIHTvMflXnJnBO_Q35o آموزش کتیا، جزوه آموزش طراحی دوبعدی (Sketch) و مدلسازی سه بعدی (Part) در نرم افزار CATIA (جامعه قالب
مجموعه فایل های آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار کتیا (CATIA) و مجموعه کتب, جزوات, پروژه و مقالات تخصصی مهندسی مکانیک (ساخت و تولید, جامدات, سیالات)


صفحه قبل 1 ... 3 4 صفحه بعد

آموزش کتیا، جزوه آموزش طراحی دوبعدی (Sketch) و مدلسازی سه بعدی (Part) در نرم افزار CATIA (جامعه قالب
نویسنده : www.BartarFile.ir تاریخ : یک شنبه 15 فروردين 1395

جزوه آموزش طراحی دوبعدی (Sketch) و مدلسازی سه بعدی (Part) در نرم افزار CATIA (جامعه قالبسازان ایران)، یکی از کامل ترین و کاربردی ترین جزوات در زمینه آموزش محیط طراحی دو بعدی یا اسکچ (Sketch) و مدلسازی سه بعدی یا حجم سازی (Part Design) در نرم افزار کتیا می باشد.

این جزوه مشتمل بر 147 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، توسط جامعه قالبسازان ایران، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • مقدمه
 • اتوماسیون طراحی چیست؟
 • فرآیند طراحی مکانیکی
 • شرایط طراحی بهینه
 • معرفی شرکت Dassault System
 • شروع کار طراحی
 • انواع مدل در نرم افزارهای طراحی و مهندسی
 • هندسه بیان کننده اطلاعات شکل قطعه و حالت قرار گرفتن آن در فضا
 • مدلسازی پارامتریکی
 • فرآیند طراحی قطعه در نرم افزارهای طراحی مکانیکی
 • پنجره New Part
 • نوار ابزار View
 • دستور Zoom Area
 • دستور Isometric View
 • دستور Creat Multi-View
 • دستور Shading
 • دستور Shading With Edge
 • دستور Shading With Edge Without Smooth Edge
 • دستور Shading With Edge And Hidden Edge
 • دستور Shading With Material
 • دستور Wireframe
 • دستور Named View
 • دستور Magnifier
 • دستور Geometry Overview
 • دستور Hide/Show
 • دستور Swap Visible Space
 • دستور Ground
 • تعریف کلید میان بر
 • لیست کلیدهای میان بر در catia
 • فرمت های مختلف ذخیره کردن
 • ساختار Option
 • تنظیم واحد کمیت ها
 • نوار ابزار Sketch Tool
 • نحوه انتخاب موضوعات (Select Object)
 • دستور Line
 • دستور Infinite line
 • دستور Bi Tangent line
 • دستور Bisecting line
 • دستور Line normal to curve
 • دستور Axis
 • دستور Rectangle
 • دستور Oriented Rectangle
 • دستور Parallelogram
 • دستور Elongated Hole
 • دستور Cylindrical Elongated Hole
 • دستور Keyhole Profile
 • دستور Hexagon
 • دستور Centered Rectangle
 • دستور Centered Parallelogram
 • دستور Circle
 • دستور Three Point Circle
 • دستور Circle Using Coordinate
 • دستور TriTangent Circle
 • دستور Three point arc
 • دستور Three point arc starting with limits
 • دستور Arc
 • دستور Spline
 • دستور Ellipse
 • دستور Parabola by Focus
 • دستور Hyperbola by Focus
 • دستور Conic
 • دستور Connect
 • دستور Point
 • دستور Point By Using Coordinate
 • دستور Equidistant Points
 • دستور Intersection Point
 • دستور Projection Point
 • دستور Trim
 • دستور Break
 • دستور Quick Trim
 • دستور Close
 • دستور Complement
 • دستور Mirror
 • دستور Symmetry
 • دستور Translate
 • دستور Rotate
 • دستور Scale
 • دستور Offset
 • دستور Corner
 • دستور Chamfer
 • دستور Projection 3D Elements
 • دستور Intersect 3D Element
 • دستور Project 3D Silhouette
 • شرایط Sketch اولیه
 • انواع قیود
 • نحوه اعمال شدن قیود موجود در catia
 • نوار ابزار Constraint
 • دستور Constraint Defined in Dialog Box
 • دستور Constraint
 • استفاده از عملگرهای ریاضی در تعیین مقدار اندازه
 • دستور Fix togther
 • دستور Auto Constraint
 • دستور Animate Constraint
 • دستور Edit Multi constraint
 • دستور Contact Constraint
 • بررسی وضعیت Sketch
 • نحوه ویرایش یک Sketch
 • دستور Sketch Analysis
 • نوار ابزار Tools
 • دستور Create datum
 • دستور Only current Body
 • دستور Output Feature
 • دستور Profile Feature
 • نوار ابزار Visualization
 • دستور Cut part by sketch place
 • دستور Usual
 • دستور Low light
 • دستور No 3D background
 • دستور Pick able visible background
 • دستور No 3D background
 • دستور Un pick able background
 • دستور Low intensity background
 • دستور Un pick able low intensity background
 • دستور Lock current view point
 • دستور Positioned Sketch
 • دستور Exit workbench
 • دستور Pad
 • دستور Pocket
 • دستور Multi Pad
 • دستور Drafted Fillet Pad
 • دستور Shaft
 • دستور Groove
 • دستور Hole
 • دستور Rib
 • دستور Slot
 • دستور Helix
 • دستور Multi Section Solid
 • دستور Multi Section Solid Remove
 • دستور Combine
 • دستور Stiffeners
 • دستور Edge Fillet
 • دستور Variable Radius Fillet
 • دستور Chordal Fillet
 • دستور Face-Face Fillet
 • دستور Tri-Tangent Fillet
 • دستور Chamfer
 • دستور Shell
 • نوار ابزار Reference Geometry
 • دستور Point
 • دستور Line
 • دستور Axis System
 • دستور Plane
 • دستور Apply Material
 • دستور Measure Between
 • دستور Measure inertia
 • دستور Thickness
 • دستور Thread/Tap
 • دستور Draft
 • دستور Variable draft
 • دستور Draft Reflect line
 • دستور Face Remove
 • دستور Replace Faces
 • نوار ابزار SurFace Base Feature
 • دستور Split
 • دستور Thick SurFace
 • دستور Close SurFace
 • دستور Sew
 • استراتژی طراحی
 • اصل شناوری
 • اصل شفافیت
 • اصل قطعه
 • مفهوم Parents/Children
 • دستور Deactive
 • منوی کرکره ای Insert
 • دستور Body
 • دستور Body In Set
 • دستور Geometrical Set
 • دستور Order Geometrical Set
 • دستور Insert In New Body
 • دستور Axis To Axis
 • نوار ابزار Constraint
 • نوار ابزار Boolean Opration
 • دستور Translation
 • دستور Rotation
 • دستور Symmetry
 • دستور Mirror
 • دستور Scale
 • دستور Affinity
 • دستور Rectangular Pattern
 • دستور Circular pattern
 • دستور User pattern
 • نوار ابزار Boolean Operation
 • دستور Assembly
 • دستور Add
 • دستور Remove
 • دستور Intersect
 • دستور Union Trim
 • دستور Remove lump
 • نوار ابزار Tools
 • دستور Update
 • دستور Mean Dimension
 • دستور Only Current Operated Solid
 • دستور Analysis
 • دستور Draft Analysis
 • دستور Curvature analysis
 • دستور Tap-Thread analysis
 • دستور Wall Thickness Analysis
 • دستور Dynamic Section
 • تهیه عکس از محیط catia
 • جستجو با دستور Ctrl+F -  Search
 • نوار ابزار Annotation
 • دستور Text with leader
 • دستور Text
 • دستور Text parallel to screen
 • دستور Flag note with leader
 • دستور Flag note
 • دستور 3d annotation query switch on/switch off
 • دستور Past Special

جهت دانلود جزوه آموزش طراحی دوبعدی (Sketch) و مدلسازی سه بعدی (Part) در نرم افزار CATIA (جامعه قالبسازان ایران) برلینک زیر کلیک نمایید:

آموزش طراحی دوبعدی (Sketch) و مدلسازی سه بعدی (Part) در نرم افزار CATIA:: موضوعات مرتبط: Part Design، ،

آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی گلدان (Flower Pot) در محیط Generative Shape Design نرم افزار CATIA
نویسنده : www.BartarFile.ir تاریخ : یک شنبه 14 فروردين 1395

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی گلدان (Flower Pot) به صورت گام به گام به زبان فارسی (13 صفحه)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود:

* Generative Shape Design (محیط سطح سازی کتیا)

* Part Design (محیط طراحی سه بعدی کتیا)

* Sketcher (محیط طراحی دوبعدی کتیا)

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی گلدان (Flower Pot) در 6 مرحله مطابق مراحل زیر انجام می شود:

مرحله 1: ترسیم بدنه اصلی گلدون

مرحله 2: ترسیم قسمت بالای گلدون

مرحله 3: وصل کردن بدنه اصلی گلدون به بالای گلدون

مرحله 4: ویرایش گلدون

مرحله 5: حجم دادن به گلدون

مرحله 6: طراحی بخش تزئینی گلدون


جهت دانلود آموزش طراحی و مدلسازی گلدان (Flower Pot) در محیط Generative Shape Design نرم افزار CATIA برلینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی گلدان (Flower Pot) در محیط Generative Shape Design نرم افزار CATIA:: موضوعات مرتبط: نرم افزار پیشرفته CATIA، Sketcher، Part Design، Shape Design & Styling، ،
:: برچسب‌ها: طراحی, مدلسازی گلدان, Generative Shape Design, سطح سازی, سه بعدی کتیا, طراحی دوبعدی,

آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی استوانه آجدار (Ribbed Cylinder) در نرم افزار CATIA
نویسنده : www.BartarFile.ir تاریخ : شنبه 22 اسفند 1394

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی استوانه آجدار (Ribbed Cylinder) به صورت گام به گام به زبان فارسی (11 صفحه)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود:

* Generative Shape Design (محیط سطح سازی کتیا)

* Part Design (محیط طراحی سه بعدی کتیا)

* Sketcher (محیط طراحی دوبعدی کتیا)

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی استوانه آجدار (Ribbed Cylinder) در 4 مرحله مطابق مراحل زیر انجام می شود:

مرحله 1: ترسیم مقطع استوانه

مرحله 2: ترسیم مسیر مارپیچ

مرحله 3: ایجاد صفحه کاری

مرحله 4: ایجاد آج


جهت دانلود آموزش طراحی و مدلسازی استوانه آجدار (Ribbed Cylinder) در نرم افزار CATIA برلینک زیر کلیک نمایید:


 :: موضوعات مرتبط: نرم افزار پیشرفته CATIA، Sketcher، Part Design، Shape Design & Styling، ،
:: برچسب‌ها: طراحی , مدلسازی , سطح سازی, طراحی سه بعدی, طراحی دوبعدی, استوانه آجدار, Ribbed Cylinder, ,

صفحه قبل 1 ... 3 4 5 6 7 ... 8 صفحه بعد


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.